Om kartet og innsamling av data

Fritidserklæringen ble signert av stat, kommune og frivillighet i 2016. Den har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Alle kommuner i Norge, via kommunedirektør, har i 2021 mottatt informasjon om å svare på en kort undersøkelse med 9 indikatorer som utgjør svarene på dette digitale kartet. Ny undersøkelse sendes ut høsten 2022. En overliggende hensikt med innhenting av svar og publisering er å løfte kommuners lokale innsats og motivere til kontakt og samhandling på tvers slik at flere kan lykkes i arbeidet med å realisere Fritidserklæringen lokalt.

Indikatorene er utviklet av ALLEMED, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap og Fafo, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap og Fafo. ALLEMED består av ulike verktøy som skal bidra til å inkludere flere barn og unge i fritidsaktivitet, og realisere Fritidserklæringens mål. Les beslutningsnotat om utviklingen av indikatorene.

Beskrivelse av nivåene

Hver kommune som har svart på undersøkelsen har fått tildelt en bestemt prosentandel etter hva de har svart på indikatorene. Dersom en kommune for eksempel har svart at de “er i gang med” et tiltak, får de høyere skåre enn dersom de svarer “nei”. Hver av de 9 indikatorene utgjør en like stor andel.

høy

Jobber helhetlig

75%-100%

Kommunen har en rekke direkte tiltak på plass for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

medium

Har kommet i gang

0%-50%

Kommunen har enkelte direkte tiltak på plass for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter

lav

Har grunnleggende tiltak på plass

51%-75%

Kommunen har grunnleggende tiltak på plass for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.